Regulamin strony https://allkomp.pl

Administratorem i Właścicielem strony internetowej w domenie allkomp.pl jest Allkomp Grzegorz Kęska, Tymbark 55, 34-650 Tymbark

Niniejsza treść zwana dalej Regulaminem określa zasady i sposób korzystania z witryny internetowej https://allkomp.pl

 1. Użytkowując i korzystając ze strony https://allkomp.pl– użytkownik zobowiązuje się przestrzegać zasad i warunków niniejszego Regulaminu, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Wszelkie prawa identyfikacji wizualnej oraz treści zaprezentowane na stronie https://allkomp.pl przysługują Allkomp i objęte są ochroną prawną wynikającą z następujących ustaw:
 • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
 1. Treści i dane zawarte na stronie https://allkomp.pl nie mogą być wykorzystywane w celach komercyjnych. Dotyczy to w szczególności kopiowania, edytowania i modyfikowania, a także w inny sposób wykorzystania bez uprzedniej pisemnej zgody Allkomp.
 2. Treści i dane zawarte na stronie https://allkomp.pl nie mogą być wykorzystywane w sposób naruszający prawa powszechnie obowiązującego, zasady współżycia społecznego, oraz dobre obyczaje. Zabronione jest wykorzystanie treści i danych w serwisach i na serwerach zawierających treści rasistowskie, faszystowskie, erotyczne, pornograficzne, lub w inny sposób naruszające uczucia religijne i zasady etyki.
 3. Dozwolone jest podawanie adresu Strony internetowej (linku www), publikowanie i cytowanie zamieszczanych informacji pod warunkiem prezentowania treści i danych wraz z całym adresem https://allkomp.pl
 4. Dane i treści mają jedynie i wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 5. Allkomp nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku wykorzystania strony https://allkomp.pl przez użytkowników niezgodne z zasadami. Allkomp nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji, podjęte przez użytkowników w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z zasobów strony https://allkomp.pl

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat praw i obowiązków wynikających z Regulamin, napisz na adres e-mail sklep@allkomp.pl lub skorzystaj z formularza kontaktu.